Kontroll av blåmesens bo 2007

Checking a bluetit's nest 2007