Parsonalities valpar
"Dogs with attitude - Terriers with Parsonality"

Nästa kull här hos mig hoppas jag blir i sommar 2019.
Ritva är parad med Amaretto i månadsskiftet februari/mars.
Nu hoppas jag på valpar i början av maj som bör vara leveransklara i juni/juli 2019.
Är du intresserad av en valp ur denna kombinationen, så kontakta mig snarast.

Mer info om föräldrarna finns på deras egna sidor,
men här följer det viktigaste i sammanfattning:

Båda är utställda med mycket goda resultat, Amaretto flerfaldig champion med
några vinnartitlar och Ritva har flera Cert i Sverige, men ännu inget championat då
hon inte är utställd efter sin 2-årsdag.
Amaretto har gått grytanlagsprov med 1a pris och erhöll då ett titel-J på den tiden.
Båda har genomgått BPH med godkänt skott.
Amaretto har fullständig DNA-profil från MyDogDNA i Finland, han är bärare av LOA,
och clear för PLL, SCA och HUU.
Ritva är clear genom arv för PLL, LOA och SCA. Ej testad för HUU.
Båda är hörseltestade (BAER), Ritva är bilateralt hörande och Amaretto ör unilateral.
Båda är ögonlysta hos ögonspecialistveterinär 2019-02-28 utan anmärkning.
Amaretto är tidigare far till en kull tikvalpar, som samtliga är testade Clear för LOA
och bilateralt hörande vid BAER-test. Denna kullen blir Ritvas första.

Jolly fick sina sista valpar 2018-09-01. Pappa är "Dino" (Double Barrel's Man O'War).
Tyvärr var två tikvalpar livlösa vid födseln och endast en liten hane klarade det.
Han föddes med kejsarsnitt och är svart/vit . Namntemat ändrades till att även han
fick ett namn med anknytning till Hard Rock Café, eftersom alla Jollys andra valpar
fått det. 'Parsonalities Love Amplified' blev namnet som registrerades hos SKK,
kopplingen till Hard Rock Café-mottona beskrivs på HRC's egen sida såhär:
"Our promise of Love.Amplified. continues to prove that we are a band of believers,
committed to the mottos that hang on the walls of every Hard Rock property across the globe."

2016 hade jag två kullar "samtidigt" i augusti:

         < Amaretto & Allison >                         < Monty & Jolly >
Tag gärna kontakt för mer information om mina planer för framtiden.
                           

<Parsonalities valpar 2016>      Monty x Jolly (HardRock Motto II)
<Parsonalities valpar 2016>      Amaretto x Allison (Hawaiian girls)
<Parsonalities valpar 2014>      Jonte x Jolly (HardRock Motto I)
<Parsonalities valpar 2012>      Findus x Russin (Russellarna)
<Parsonalities valpar 2011>      Bølle x Tesla (Parsons Pack)
<Parsonalities valpar 2010>      Leo x Russin (Tjejtjusarna)
<Parsonalities valpar 2008>     Jonte x Russin (Musikvalparna)

Jag följer SKK's grundregler och håller mig uppdaterad på SKK's utbildningar för
uppfödare. Målet med mig avel är att föda upp sunda parsons med utmärkt
mentalitet, arbetsförmåga och exteriör. Det kan verka vara högt ställda mål, men
jag tycker att kvaliteten på hundarna måste upprätthållas och för att göra det testas
mina egna hundar med avseende på samtliga ovannämnda kriterier.

Jag har naturligtvis även höga krav på de utomstående avelshundar som kan tänkas
användas. Grundbulten i rasen är ju att det är en grytgående, arbetande terrier,
därför är hundarnas storlek också en viktig punkt för mig.

Jag vill gärna följa valpens uppväxt och framsteg, därför är du som valpköpare alltid
välkommen med frågor eller om du vill ha tips & råd. Jag vill finnas tillgänglig för dig
att berätta roliga eller tråkiga saker, eller om du bara vill prata hund.

Mina valpar föds och växer upp inne i huset (här finns varken hundhus eller hundgårdar)
och någon person sover i samma rum som dem och deras mamma under den första tiden
(hittills har det varit ca 5 veckor), för att se till att allt är bra med dem.
Under uppväxten utökas deras utrymme i takt med deras utveckling och de får vara
med i det dagliga livet när de är mogna för det. Innan de lämnar kenneln har de också
åkt bil ett flertal gånger (mer än till veterinärbesiktningen) och fått en del miljöträning.

En valp härifrån levereras tidigast vid 8 veckors ålder. Den är vid leveransen minst
registrerad i SKK, id-märkt, avmaskad, vaccinerad och veterinärbesiktigad enligt
SKK's rekommendationer.
Normalt är valpen även BAER-testad och DNA-testad (PLL, SCA och LOA) i anslutning till att
den blir leveransklar. DNA-testen utförs vid behov, dvs om någon av föräldrarna har okänd
status eller är bärare.

Valpen får när den flyttar hemifrån med sig:
* registreringsbevis i SKK (stamtavla)
* köpeavtal
* snuttefilt som luktar av mamma & syskon
* foder som den är van vid
* leksak & lite godis
* halsband
* med mera....

Är du intresserad av en valp från Parsonalities, så är du välkommen att höra av dig.I collaget är det Bellman och Popper överst,
Jonte, Asta & Algot (Jontes valpar-07) och Poppers systers valpar i mitten,
Russin, Jonte & Popper underst.